Slovenská sieť proti chudobe

Nie je možné komentovať 33 x Prečítané

Slovenská sieť proti chudobe patrí k najväčším sieťam na Slovensku. Združuje 154 sociálne zameraných mimovládnych organizácií s vyše 250 000 členmi a členkami. Spája ich úsilie o ochranu ľudskej dôstojnosti v každej oblasti života, snaha čeliť vzájomnému odcudzeniu sa spoločenských vrstiev, politickej ľahostajnosti, spoločenskej  polarizácii a narušeniu spoločenskej súdržnosti.

Sieť sa neformálne začala organizovať v roku 2004 z podnetu Európskej siete proti chudobe (European Anti-Poverty Network, EAPN), ktorá je vo svojej oblasti najväčšou sieťou mimovládnych organizácii a skupín v rámci EÚ a pertnerskou organizáciou Európskej komisie v snahe podnietiť členské štáty EÚ k intenzívnejšiemu zápasu s chudobou a sociálnym vylúčením.

Sieť sa už 10 rokov snaží pomáhať ľuďom v núdzi začať žiť dôstojne, postupne sa zbavovať naučenej bezmocnosti veci meniť, znovu získať odvahu a optimizmus popasovať sa so zlou životnou situáciou, a začleniť sa do spoločnosti.

Sieť vo svojej činnosti a hodnotení verejných politík vychádza z ľudskoprávneho  prístupu k chudobe, ktorý ukotvuje Všeobecná deklarácia ľudských práv, Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Ústava SR, Európska sociálna charta a ďalšie medzinárodné a národné dokumenty. Členovia a  členky Siete sú presvedčení, že chudoba a sociálne vylúčenie sú popretím základných ľudských práv a dôkazom neschopnosti uskutočňovať politické opatrenia ochraňujúce ľudskú dôstojnosť. Sieť ako členská organizácia EAPN nadväzuje na princípy a ciele Európskej siete proti chudobe a jej práca sa vo všetkých otázkach riadi zásadami participácie, partnerstva a solidarity.

25% Európanov má skúsenosti s chudobou. Je v EÚ dosť pracovných miest ako tvrdia politici? Alebo ide o mýtus? Je chudoba individualizovaná? Týka sa lenivých, nevzdelaných ľudí a alkoholikov, drogovo závislých? Alebo ktokoľvek môže stratiť zamestnanie a padnúť do rizika chudoby?

Je dosť peňazí na dôstojný život pre každého, keď čelíme toľkým škandálom a dochádza k neúnosnému zneužívaniu štátnych a eurofondov. Je potrebné spojiť sily a vyzvať ostatných občanov, aby prišli na 4.verejné vypočutia do parlamentu 30.novembra 2017 o 10.00 hod.

  Autor: PhDr. Vladimír Škarpíšek

Komentovať cez Facebook

x komentované

V rubrike : Spravodajstvo

O autorovi

Ľubica Lehotská
Milujem ľudí, ktori radi rozmýšľajú a tvoria