Na Slovensku sa čoraz viac využívajú služby profesionálov v oblasti inkasa

Nie je možné komentovať 38 x Prečítané

Lepšie obrátiť sa na profesionálov z externého prostredia než riešiť problémy vlastnými silami. Také niečo si hovorí čoraz viac Slovákov a v oblasti správy a inkasa pohľadávok sa obracajú na externých poskytovateľov týchto služieb. Podľa reprezentatívnej EOS štúdie „European Payment Practices“ za rok 2016 takto postupuje 24 percent spoločností v segmente B2C, rok predtým to bolo 22 percent.

Stúpol aj počet tých, ktorí využívajú kombinované formy v rámci manažmentu pohľadávok, t.j. majú aj vlastné kapacity, no spolupracujú tiež s profesionálmi pri správe a inkase pohľadávok. Kým v roku 2015 bolo podľa reprezentatívnej EOS štúdie „European Payment Practices“ takýchto prípadov len 20 percent, minulý rok už takto postupovalo 25 percent opýtaných respondentov. Zaujímavosťou je, že sa výrazne znížil počet takých, ktorí tvrdili, že nemajú žiaden štandardizovaný postup vymáhania pohľadávok – zo 14 percent v roku 2015 klesol tento údaj na 6 percent v roku 2016.

Na spolupráci s profesionálnou spoločnosťou venujúcou sa správe a inkasu pohľadávok sú podľa respondentov najviac cenené zaručenie likvidity, know-how/kompetentnosť externého poskytovateľa služieb a tiež to, že externí poskytovatelia služieb majú viac možností/priestoru.

Na spolupráci s externým poskytovateľom inkasných služieb sú najviac cenené:

Zdroj: European Payment Practices“ za rok 2016

Odpoveď na otázku: Čo si ceníte na spolupráci s externým poskytovateľom služieb v porovnaní s interným vybavovaním správy pohľadávok?
Základ: Všetci respondenti a externé vybavovanie správy pohľadávok; údaje v %, n=103/726

Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko venujúcej sa manažmentu pohľadávok, je presvedčený, že výhod spolupracovať s profesionálmi z externého prostredia je viacero. Sú to predovšetkým

rýchle, mimosúdne a tým pádom i cenovo výhodné riešenia, absolútna bezpečnosť a ochrana dát, súdne procesy prebiehajú so skúsenými a špecializovanými právnikmi, ale odborník menuje tiež transparentné a rýchle konanie vďaka inovatívnym technológiám.

 

Komentovať cez Facebook

x komentované

V rubrike : Spravodajstvo

O autorovi

Miroslav Trenka
Milujem paradajkovú polievku, pohodu, priateľov