Milan Mikula – dobrovoľný hasič s čerstvým titulom „Zaslúžilý člen DPO SR“

Nie je možné komentovať 116 x Prečítané

Dňa 4. apríla 2017 sa medzi zaslúžilých členov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky (DPO SR) zaradil aj dlhoročný člen Dobrovoľného hasičského zboru Kláštor pod Znievom – Milan Mikula. 

Hesla pomáhať a chrániť sa držia viaceré orgány, medzi nimi aj Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky. Dalo by sa povedať, že práve ochrana životov a zdravia je najdôležitejším poslaním štátu a celej spoločnosti. DPO SR sa neustále snaží o vznik, vývoj a udržiavanie dobrovoľného hasičstva, a to práve aj vďaka 2357 doborovoľným hasičským zborom na Slovensku. Tie sú tvorené približne až 90 000 členmi, ktorí svoju prácu vykonávajú so cťou.

DPO SR udelil titul hasičovi z Kláštora

Rady zaslúžilých členov DPO SR rozšíril aktívny šesťdesiatnik, technik Milan Mikula, dlhoročný člen Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) Kláštor pod Znievom. Za účasti jeho kolegov z DHZ Kláštor pod Znievom – predsedu Mgr. Maroša Halahiju, veliteľa Jána Pyšného a členov výboru DHZ Martina Vaňocha a Martina Mazúra mu na slávnostnom podujatí odovzdávania najvyššieho vyznamenania DPO SR – čestného titulu „ Zaslúžilý člen DPO SR“ v utorok dňa 4. apríla 2017 v Dome odborov v Žiline prezident DPO SR PhDr. Ladislav Pethö udelil medailu za jeho celoživotnú záslužnú prácu vykonávanú v prospech dobrovoľnej požiarnej ochrany. Pri tejto príležitosti bol Milan Mikula „Zaslúžilý člen DPO SR“ zapísaný do Knihy cti, v ktorej je uvedený jeho krátky profesijný životopis. Do Knihy cti, knihy Zaslúžilých členov DPO SR tak k Vladimírovi Hrivnákovi a Pavlovi Štanclovi pribudol ďalší člen Dobrovoľného hasičského zboru Kláštor pod Znievom – Milan Mikula, ktorý si túto poctu oprávnene zaslúži.

autori: Mgr. Maroš Halahija, Mgr. Lucia Ertľová, foto: Mgr. Maroš Halahija

Komentovať cez Facebook

x komentované

V rubrike : Publicistika

O autorovi

Lucia Kuželová